Ceník

Gaad účetnictví

Vedení daňové evidence

Velmi malá firma , neplátce DPH od 500,- Kč
Malá firma , plátce DPH do 50 položek od 2.500,- Kč
do 100 položek 3.600,- Kč
do 200 položek 4.800,- Kč
do 300 položek 6.100,- Kč
do 500 položek 7.800,- Kč

Vedení účetnictví

do 50 položek 3.800,- Kč
do 100 položek 5.300,- Kč
do 200 položek 6.400,- Kč
do 300 položek 8.100,- Kč
do 500 položek 9.800,- Kč

Poskytování dalších vyžádaných služeb na základě písemného požadavku

Vypracování – tisk vyžádané sestavy 600,-Kč / hodina
Řešení nedostatků 600,- Kč / hodina
Vypracování-tisk–zaslání-vydaná faktura+hotovostní doklad 80,- Kč / ks
Vypracování – tisk ostatní doklady 600,- Kč / hodina
Vyžádané přepracování účetnictví 60% smluvní ceny
Statistika (výkazy) měsíční 1.000,- Kč / výkaz
Statistika (výkazy) čtvrtletní 2.000,- Kč / výkaz
Statistika (výkazy) roční 3.000,- Kč / výkaz 3.000,- Kč / výkaz

Oblast poradenství

Vypracování žádosti, oznámení 400,- Kč / stránka
Vypracování předběžného výsledku hospodaření 2 – 5 tis. Kč / sestava
Vyžádání účetní konzultace 600,- Kč / hodina
Vyžádání další konzultace odborné 800,- Kč / hodina
Daňové poradenství 2.000,- Kč / hodina
Přiznání k DPFO 4.000,- Kč
Přílohy k přiznání 700,- Kč / ks
Přiznání k DPPO 6.000,- Kč
Přiznání k silniční dani 600,- Kč / vozidlo
Přiznání k DPH 1.500,- Kč
Přiznání k DPH – dodatečné 1.500,- Kč
Zpracování přenesené daňové povinnosti 1.500,- Kč
Zpracování přiznání k DPH mimo ČR v rámci smlouvy 2.000,- Kč

Oblast mezd a personalistiky

Zpracování mzdy 200,- Kč / osoba
Přihláška / odhláška na instituci 200,- Kč / ks
Roční zúčtování záloh DPFO ze závislé činnosti 300,- Kč / osoba
Vystavení potvrzení zaměstnanci 100,- Kč / ks
Vyžádané práce v oblasti personalistiky 750,- Kč / hodina
Hlášení ZP, SSZ, FU (měsíční) 100,- Kč / ks
Založení / ukončení pracovního poměru 200,- Kč / ks
Zpracování vyúčtování záloh ze závislé činnosti a srážkové daně 800,- Kč / výkaz
Zastupování při kontrole na ZP,SSZ a FU 2.000,- Kč / hodina
Roční účetní závěrka mezd 2.500,- Kč / výkon
Zpracování evidenčního listu 150,- Kč / ks

Ostatní činnosti

Kopírování účtenek na termopapíru 5,- Kč / strana
Skenování, odesílání, vyžádané dokumentace 100,- Kč / soubor
Odeslání vyžádané dokumentace poštou 100,- Kč + poštovné / zásilka
Vystavení příkazu k úhradě 30,- Kč / příkaz
Vyžádané práce v oblasti personalistiky 750,- Kč / hodina
Hlášení ZP, SSZ, FU měsíční 100,- Kč / ks
Založení / ukončení pracovního poměru 200,- Kč / ks
Zpracování vyúčtování záloh ze závislé činnosti a srážkové daně 800,- Kč / výkaz
Zastupování při kontrole na ZP,SSZ a FU 2.000,- Kč / hodina
Roční účetní závěrka mezd 2.500,- Kč / výkon
Zpracování evidenčního listu 150,- Kč / ks

Další

Pokuta za pozdní dodání podkladů 1.000, -Kč
Archivace (jednorázový roční poplatek) 1.000, -Kč

Další služby např.: – vedení knihy jízd

  • sepisování jednoduchých smluv
  • korespondence s úřady, apod.
  • asistence u daňových a jiných kontrol
  • zastupování při jednání s úřady/li>

-> hodinová sazba 2000,- Kč

V ceně zpracování účetní závěrky, je též obsaženo doručení na úřady ( finanční ,zdravotní pojišťovny a správu soc.zabezpečení) K účetní závěrce je přiložen přehled nedoplatků , informace o výši nových záloh,včetně čísel účtů.